Välkommen till Café Sjöstugan säsongen 
2016

Välkomna önskar Elisabeth och Marie med personal

Café Sjöstugan, Lillsved VÄRMDÖ  Tel 08-541 380 26   elisabeth@dingertz.se